Denna utbildning till Diplomerad KBT-coach ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att coacha andra professionellt.

  Utbildningen är godkänd och upptagen av Birka Akademin, som är en politiskt oberoende förening med inriktning på förbättringar brett  inom utbildningsväsendet och förutsättningar inom olika yrkesroller och verksamhetsområden.

  Utbildningen riktar sig både till dig som vill arbeta som KBT-coach, men även till dig som vill använda den i din yrkesroll. Utbildningen är av hög kvalitet och är framtagen av

  Thor Hanson, Legitimerad Kognitiv Beteendeterapeut/psykoterapeut. Den har utvärderats utifrån en bred kunskapsbas av Birka Akademins referensgrupp bestående av personer med specialkompetenser inom: psykologi, socialt arbete, pedagogik, programledarskap och marknadsföring/entreprenörskap.

   

  KBT-coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att utveckla och få människor att uppnå sin fulla potential genom positiv förändring.

  © Progoc. All Rights Reserved.
  Free Joomla! templates by Engine Templates