KBT-coachens egen personliga utveckling

  Under hela förloppet i utbildningen arbetar deltagarna med sig själva, för att öka sina kunskaper och sin förståelse för hur man arbetar med människor i förändring.

  Övningar och träning på de olika metoderna finns som uppgifter i slutet av varje block.

   

  En KBT-coach hjälper personer/grupper att:

  • Att förbättra sina prestationer genom att öka sin medvetenhet om hur man hanterar negativa tankar, hur man hanterar känslor och hur man gör i handling för att utveckla sin livskvalitet.
  • Att frigöra sin potential och använda sina styrkor fullt ut.
  • Att öka sin omedvetna inkompetens till att bli medveten om sin kompetens och uppnå full insikt.
  • Att öka sin förmåga att lösa problem.
  • Att identifiera sin värdegrund och människosyn.
  • Att uppnå önskade resultat och nå personliga mål/visioner.

   

  Lämpliga färdigheter på deltagaren som går utbildningen: 

  • Kommunikationsfärdigheter
  • Sociala färdigheter
  • Empati
  • Förmåga att lyssna aktivt
  • Kunna skapa förtroendefulla relationer
  • Förståelse för klientens perspektiv
  • Kunna skapa en trygg öppen miljö för klienten
  • Kunna förstå skillnaden på det professionella tillvägagångssättet och det privata.
  © Progoc. All Rights Reserved.
  Free Joomla! templates by Engine Templates